Εξατομικευμένη προσέγγιση

Επικοινωνήστε με το family hug για μια πρώτη εκτίμηση που θα σας βοηθήσει να βρείτε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικογένειάς σας

Πρόγραμμα Παρέμβασης για Παιδιά

Θεραπευτικό Παιχνίδι

Συνεδρίες Ελληνικά – Αγγλικά

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών που έχουν παρουσιάσει συναισθηματικές δυσκολίες ή δυσκολίες στη συμπεριφορά που εκδηλώνονται με: 

Άγχος, υπερκινητικότητα, έντονο παρορμητισμό, δυσκολίες στο σχολείο, δυσκολίες αποχωρισμού, φοβίες, απομόνωση – απόσυρση, εκρήξεις θυμού, δυσκολίες στη συναναστροφή με τους συνομηλίκους, τικ, επιθετικότητα, δυσκολίες σε φαγητό/ύπνο/χρήση τουαλέτας, αλλαγή συμπεριφοράς μετά από διαζύγιο/αρρώστια/πένθος.

Πώς βοηθάει:

✓ Θετικά αποτελέσματα μέσα σε περίοδο 3-4 μηνών στο 80% των περιπτώσεων.
✓ Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού.
✓ Βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων.
✓ Βελτίωση της επικοινωνιακής δεξιότητας του παιδιού.
✓ Αύξηση της ικανότητας επίλυσης ενός προβλήματος.
✓ Καλύτερη διαχείρηση συναισθημάτων – αυτορρύθμιση.
✓ Θετική πρόβλεψη για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
✓ Συναισθηματική ενδυνάμωση.

Πρόγραμμα Πρόληψης για Παιδιά

Πρόγραμμα συναισθηματικής ανθεκτικότητας

Συνεδρίες Ελληνικά – Αγγλικά

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-10 ετών με στόχο:

✓ Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
✓ Αναγνώριση συναισθημάτων.
✓ Καλλιέργεια ενσυναίσθησης.
✓ Καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης δύσκολων καταστάσεων.
✓ Καλλιέργεια συναισθηματικής ανθεκτικότητας.

"Οι γονείς δε χρειάζονται καθοδήγηση, υποστήριξη χρειάζονται"

Πρόγραμμα Παρέμβασης για Γονείς

Συμβουλευτική Γονέων

Ατομικές Συνεδρίες 

Απευθύνεται σε γονείς που: 

✓ Εντοπίζουν ότι δυσκολεύονται να θέσουν τα όρια στα παιδιά.
✓ Αισθάνονται ότι τα παιδιά “δεν τους ακούν”.
✓ Δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον αποχωρισμό του παιδιού.
✓ Θέλουν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού.
✓ Αισθάνονται συναισθηματική εξουθένωση (burn out).
✓ Διαπιστώνουν ότι δεν έχουν κοινή γραμμή μεταξύ τους.
✓ Βιώνουν μια αλλαγή στην οικογένεια (διαζύγιο, αρρώστιες, πένθος).
✓ Θέλουν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

Πρόγραμμα Πρόληψης για Γονείς

Ομάδα Γονέων με το "εξελικτικό σύστημα" Χουρδάκη

Απευθύνεται σε γονείς που: 

✓ Έχουν παιδιά βρεφικής, προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
✓ Ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στα παιδιά.
✓ Επιθυμούν να βελτιώσουν τη σχέση και την επικοινωνία με το παιδί τους.
✓ Έχουν θέσει ως προτεραιότητα να γίνουν αποτελεσματικοί και δημοκρατικοί στο ρόλο τους.
✓ Επιθυμούν να γνωρίσουν και άλλους γονείς και να ανταλλάξουν απόψεις.

"Το παιδί και οι γονείς χρειάζονται αποδοχή, σεβασμό και υποστήριξη!"

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.